usługi opiekuńcze - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

usługi opiekuńcze

usługi opiekuńcze
 
 

1.   Podstawa prawna do ubiegania się o pomoc w formie usług    
      opiekuńczych:
     Art.17 ust. 1 pkt. 11 ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy     
     społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362
     z późn. zm.)
do zadań  własnych gminy o charakterze obowiązkowym
     należy „ organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym   
     specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;”

2.   Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana jest zgodnie
      z art 50 w/w ustawy  na rzecz:
     - osób samotnych,
     - osób posiadających rodziny niezdolne do ich zaspokojenia,
         które z uwagi na wiek i schorzenia wymagają pomocy innych osób.

3.   Zakres świadczonej pomocy:
     a)  zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych,
     b)  opieka higieniczna i pielęgnacja,
    
c)  zapewnianie kontaktu z otoczeniem.

4.
  Pomoc w formie usług opiekuńczych  przyznawana jest przez
      Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. w formie decyzji
      administracyjnej
określającej  szczegółowo  zakres, czas,
      miejsce oraz odpłatność za świadczoną pomoc usługową.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego