struktura organizacyjna - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

struktura organizacyjna

 
 
 
 

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Kaźmierczak
tel.: 61 285 35 80 / 61 285 27 04 wewn. 103


KIEROWNIK SEKCJI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ
mgr Julita Błaszczyk
tel.: 61 285 35 80 / 61 285 27 04 wewn. 116


P.O. KIEROWNIKA SEKCJI METODYCZNEJ
mgr Barbara Pepeta
tel.: 61 285 35 80 / 61 285 27 04 wewn. 115


P.O. KIEROWNIKA SEKCJI USŁUG OPIEKUŃCZYCH
Katarzyna Keter
tel.: 61 285 35 80 / 61 285 27 04 wewn. 105


KIEROWNIK SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
mgr Wiesława Joachimiak
tel.: 61 285 35 80 / 61 285 27 04 wewn. 130


P.O. KIEROWNIKA ZESPOŁU D/S ASYSTY RODZINNEJ
mgr Alicja Szymczak
tel.: 61 285 35 80 / 61 285 27 04 wewn. 107


PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU INRTERDYSCYPLINARNEGO
mgr Jarosław Kowalski
tel.: 61 285 35 80 / 61 285 27 04 wewn. 101


STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Grażyna Olejniczak
tel.: 61 285 35 80 / 61 285 27 04 wewn. 111

P.O. KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU SENIOR+
mgr Dariusz Stefaniak
tel.:  722 399 269

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego