stowarzyszenie "ERIPIO" - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

stowarzyszenie "ERIPIO"

 
 

         W kwietniu 2011 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano nowe stowarzyszenie w Środzie Wlkp. Było to powołane do życie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej Stowarzyszenie ERIPIO. Kilka dni później dzięki niemu można było już bez problemów rozpocząć akcję pomocy dla pogorzelców z ul. Kilińskiego.
To, że w naszym mieście mamy kolejne stowarzyszenie wymogło samo życie.  OPS w Środzie Wlkp. jest realizatorem nie tylko zadań wynikających z obowiązujących ustaw, ale szereg podejmowanych działań ma charakter niekonwencjonalny i jest wynikiem zaangażowania zatrudnionej kadry w działania wykraczające poza obowiązki służbowe. Niektóre z tych działań wymagają finansowania z odrębnych źródeł, aniżeli zadania ustawowe. Jednak OPS, jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego, nie posiada uprawnień do ubiegania się o dofinansowanie tych działań. Dodatkowo od roku 2011 zmieniło się prawo i ośrodek nie może prowadzić konta specjalnego, na które darczyńcy mogli wcześniej wpłacać darowizny.
         Trzeba więc było znaleźć inne rozwiązanie. 17 lutego 2011 r. złożony został wniosek o rejestrację Stowarzyszenia ERIPIO w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu. Nazwa nie jest też przypadkowa, jest to łacińskie słowo oznaczające ratunek. 6 kwietnia Stowarzyszenie ERIPIO uzyskało osobowość prawną.
         Z inicjatywą utworzenia organizacji wystąpiła i później koordynowała wszelkie prace założycielskie dyrektor OPS - Danuta Wieczorek. Członkami są pracownicy ośrodka oraz seniorzy Klubu Pogodnej Jesieni w Środzie. Na czele stowarzyszenia jest oczywiście zarząd. Jego prezesem jest Barbara Pepeta, skarbnikiem Lucyna Muszyńska, sekretarzem Katarzyna Kujawa, a członkami Z. Ostojska, H. Pawłowska, W. Ostropolska i A. Małolepsza.
         Celem stowarzyszenia jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które w wyniku sytuacji kryzysowych są zagrożone wykluczeniem społecznym i są niezdolne we własnym zakresie do rozwiązania tych sytuacji, a także kształtowanie postaw prospołecznych w środowisku lokalnym sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób i rodzin potrzebujących pomocy.
         Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi z Polski i zagranicy, a ponadto może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej polskiej i zagranicznej.
         Wszystkich wrażliwych na krzywdę i los ludzi w potrzebie zachęcamy do włączenia się w akcję pomocową i dokonywanie wpłat na konto:

Stowarzyszenie ERIPIO
ul. Sportowa 9c
63-000 Środa Wielkopolska

nr konta: 40 9085 0002 0000 0003 5770 0001
Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej
ul. Stary Rynek 7/8
63-000 Środa Wielkopolska


 
 
 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020


           Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
           Od sierpnia 2016 roku rozpoczęłą się realizacja Programu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać za wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.
           Od września 2016 poprzez Stowarzyszenie „ERIPIO”, osoby zakwalifikowane o objęcia pomocą, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie  rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej, których dochód nie przekracza150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej
oświadczenia podpisanego w organizacji.
           Do 14 czerwca 2017r. każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynkę drobiową, cukier biały, olej rzepakowy.
          Prócz wsparcia żywnościowego Stowarzyszenie „ERIPIO” realizować będzie cykliczne działania w formie warsztatów dot. przygotowania posiłków oraz akcji „Radosne Święta w Każdym Domu”.
           Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych Stowarzyszenia „ERIPIO”, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w postaci ciekawych warsztatów edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
          Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi mają na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania (w tym indywidualne konsultacje z dietetykami) i przeciwdziałania marnowaniu żywności. Skierowane są do różnych grup pokoleniowych. Prowadzone są przez ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych.
          Dodatkowo Stowarzyszenie „ERIPIO” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej udzieli informacji o miejscach, w których osoby objęte programem PO PŻ mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz jak uzyskać pomoc w korzystaniu z takich działań.

         
POPŻ 2016-harmonogram działań towarzyszących:
1) 10 luty 2017 warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi, Środa wlkp.Dom Pogodnej Jesieni ul.Szpitalna 10
2) kwiecień 2017 spotkanie z zającem- Środa Wlkp. Ośrodek Kultury
3) grudzień 2017 spotkanie z Mikołajem- Środa Wlkp. Ośrodek Kultury

 
 

      Informujemy, że od stycznia 2017 podwyższeniu uległa wysokość kryterium dochodowego kwalifikującego osoby do korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016
      Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynoszą 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 dla osoby w rodzinie.

10.01.2017r.

 
 


         
W imieniu Stowarzyszenia „ERIPIO” w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuję, że w dniu 10.02.2017r. o godzinie 10:00 oraz 12:30,  w Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wlkp. przy ul. Szpitalnej 10, organizowane będą warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi. Warsztaty przeznaczone dla osób zakwalifikowanych do pomocy w postaci paczek żywnościowych, realizowane będą w ramach działań towarzyszących PO PŻ PODPROGRAM 2016.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego