Radosne Święta w Każdym Domu - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

Radosne Święta w Każdym Domu

inne działania
 
 

         Inicjatorem akcji samopomocowej pn.: „Radosne Święta w Każdym
Domu" jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. Obecnie trwają
przygotowania do 28 już edycji akcji. Na początku nie sądzono, że akcja
przetrwa tyle edycji.
         Pierwsza akcja miała miejsce w grudniu 2000 roku. Po 10 „złotych
latach dla pomocy społecznej” nadszedł czas radykalnego ograniczenia
środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, a przeznaczonych
na pomoc dla najuboższych. Coraz więcej zadań przekazywanych było
do realizacji przez gminy, które nie posiadając wystarczających środków,
starały się zaradzić trudnej sytuacji. Szukano lokalnych sposobów rozwiązania
problemów. Dla pomocy społecznej był to bardzo trudny okres.
         Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia 2000 roku. Wśród kadry OPS
zrodził się nowatorski pomysł o dziele samopomocowym. Akcja „mieszkańcy
mieszkańcom” polegała na dobrowolnej pomocy żywnościowej i przyjęła
nazwę „Radosnych Świąt w Każdym Domu”. Plakaty zawierające informację
o akcji i apel skierowany do mieszkańców o jej wsparcie, wydrukowane zostały
we własnym zakresie i rozwieszone w całym mieście. Wcześniej odbyły się
rozmowy z dyrektorami szkół średnich i pierwsze spotkania z młodzieżą szkolną,
chcącą zostać wolontariuszami (również w siedzibie OPS), podczas których
udzielano między innymi szczegółowych informacji o celu i zasadach
przeprowadzania zbiórki żywności, zachowania zachęcającego klientów
do wsparcia akcji oraz szeregu spraw organizacyjnych, jak choćby określenie
czasu, miejsca dyżurujących w sklepach par uczniowskich, czy sposobu
dokonywania zmiany dyżurów. Finał pierwszej edycji, czyli przekazanie
artykułów spożywczych najbardziej potrzebującym rodzinom w formie
paczek świątecznych miał miejsce w bardzo mroźny, przedświąteczny
tydzień grudnia. Miejscem, najpierw składowania, potem przygotowywania,
aż wreszcie dystrybucji darów  był nieistniejący już dziś, udostępniany
nieodpłatnie, magazyn PSS „Społem” przy ul. Górki. Kadra OPS pamięta
przejmujące zimno nieogrzewanego magazynu, w którym poruszano się
po drewnianych paletach, czy rozłożonych kartonach, ale rozgrzewała
nas atmosfera przedświąteczna i radość z udanej akcji.
         Akcja, przez wszystkie lata jej trwania, posiada niezmienną zasadę.
Odbywa się dwa razy w roku, zawsze przed Świętami Wielkanocnymi i Bożym
Narodzeniem. Jej celem jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym.

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego