przetargi - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

przetargi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.01.2018

 
 
 
 
 
 

11.01.2018

 
 
 
 

17.01.2018

 
 
 
 

22.01.2018

 
 
 

Protokół z posiedzenia Komisji powołanej w celu wyłonienia dostawcy usługi polegającej na zapewnieniu: schronienia i ogrzewalni dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Środa Wielkopolska.

 
 
 
 

28.12.2017

 
 
 

Zaproszenie do składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE:


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Środa Wielkopolska.

więcej informacji

 
 
 
 
 
 
 
 

22.12.2017

 
 
 

Zapytanie ofertowe:
W
ybór wykonawców do prowadzenia poradnictwa i wsparcia psychologicznego.

więcej informacji

02.02.2017r.

 
 

Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na wychowawcę do dwóch placówek wsparcia dziennego.

więcej informacji

19.01.2017r.

 
 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017


Wychowawca w placówce wsparcia dziennego


dotyczące złożenia oferty na stanowiska wychowawców w placówkach wsparcia dziennego utworzonych w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Baza konkurencyności - więcej informacji


19.01.2017r.

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy wynajmu pomieszczeń do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego, która zostanie utworzona przez Partnera projektu Gminę Środa Wielkopolska/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

więcej informacji

12.04.2016r.

 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego