projekty - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

projekty

 
 
 
 
 


„ POMAGAJĄC INNYM POMAGAM SOBIE”  2013


         W miesiącu kwietniu 2013r. Ośrodek Pomocy  Społecznej podpisał   umowę  
z Wojewódzkim Urzędem Pracy (instytucja pośrednicząca)  dotyczącą realizacji
projektu „ POMAGAJĄC  INNYM POMAGAM  SOBIE”  w 2013r.
         Realizacja projektu odbywać się będzie na terenie miasta i gminy Środa Wlkp.
Do udziału w tegorocznej edycji  projektu zaproszonych zostanie 60 osób
48 kobiet
i 12 mężczyzn, w tym:

 - 10 os. to osoby pracujące,
 - 10 os. w wieku od 15-30r.ż,
 -   6 os. niepełnosprawnych,
 -   4 osoby nieaktywne zawodowo,
 - pozostałe to os. bezrobotne w tym długotrwale.

W projekcie zaplanowano działania wspierająca tj:
    1. Warsztaty aktywizacji zawodowej,
    2. Pośrednictwo zawodowe,
    3. Treningi umiejętności społecznych
    4. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie:
         - domowej gastronomii,
         - masażu,
         - wizażu,
         - małej architektury ogrodowej,
         - znajomości komputerowej,  
         - kurs prawa jazdy kategorii B.

         Ponadto uczestnicy będą mogli skorzystać z terapii psychospołecznej, praktyki
zawodowej, będą mogli uzupełnić wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym
oraz zostaną objęci pomocą asystentów rodziny, oraz pogłębioną pracą socjalną.
         W ramach działań o charakterze środowiskowym przygotowana zostanie
konferencja promująca przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób narażonych
na ubóstwo, współuzależnienie, bezradność opiekuńczo-wychowawczą i inne problemy
społeczne. Ponadto dla uczestników i ich rodzin zorganizowany zostanie piknik
oraz wyjazd  integracyjny.

         Obecnie w OPS ruszyła rekrutacja uczestników projektu. Chętni mogą zgłaszać się
do siedziby Ośrodka, pok. nr 7, lub telefonicznie pod nr: 61 285 35 80.


 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego