Dom Pogodnej Jesieni - Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

Dom Pogodnej Jesieni

usługi opiekuńcze
 
 

Dom Pogodnej Jesieni
w Środzie Wielkopolskiej
lokalnym rozwiązaniem problemu mieszkalnego seniorów


 

I. Charakterystyka Domu.

1.  Dom Pogodnej Jesieni w Środzie Wlkp. nie posiada
    statusu  Domu Pomocy Społecznej.

2.  Dom jest własnością komunalną gminy,
    a administrowany jest przez Zakład Usług Komunalnych.

3.  Szeroko rozumianą działalnością opiekuńczą
     i socjalną prowadzoną na rzecz jego mieszkańców    
     zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp.

4.  Z tego też powodu Dom, jako miejsce działań    
     pomocowych znajduje się w strukturze
    organizacyjnej OPS.
                                                                        
5.   Mieszkańcami Domu mogą być wyłącznie mieszkańcy  
     miasta i gminy Środa Wlkp.

 

II.  Warunki uzyskania lokalu mieszkalnego
      w Domu Pogodnej Jesieni:


      -  złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim
  
         w referacie spraw mieszkaniowych.

      -  opinia Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji
         bytowej seniora,

      -  uzyskanie  pozytywnej decyzji Społecznej Komisji
         Mieszkaniowej działającej przy UM.

      -  umieszczenie na liście osób oczekujących na  lokal
         mieszkalny w DPJ.

 

Dom Pogodnej Jesieni w Środzie Wlkp.
posiada 33 lokale mieszkalne o różnym standardzie.


 
 

Koszty utrzymania lokalu ponosi w całości  mieszkaniec
według obowiązującej stawki.


 
 

Ponadto w Domu znajdują się:

 - wielofunkcyjne pomieszczenie spełniające rolę jadalni i świetlicy,

 - wspólna łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z dostępem
   dla osoby opiekującej się, z możliwością dojazdu wózkiem inwalidzkim, wyposażona
   w poręcze i uchwyty ułatwiające używalność,

 - pomieszczenie kuchenne wraz z wyposażeniem,

 - pokój dziennego pobytu,

 - pokój terapii zajęciowej wraz z biblioteczką,

 - winda oraz dwa podjazdy do wózków inwalidzkich.

 

W Domu Pogodnej Jesieni istnieje możliwość
skorzystania z usług opiekuńczych
świadczonych przez etatowych opiekunów
Ośrodka Pomocy Społecznej


 

Dla mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni
corocznie organizowane są
wieczerze wigilijne oraz śniadania wielkanocne.


 
 

Adres Domu Pogodnej Jesieni:
ul. Szpitalna 10
Środa Wielkopolska
tel. 61 285 31 47


 
 
 

        Zakończono prace renowacyjne ogrodu przy Domu Pogodnej Jesieni.
W ramach środków EFS według projektu OPS zostały wykonane prace
porządkowe,powstały skalniaki, naprawiono oczko wodne, wyremontowano
ławki, teren całego ogrodu zostałzniwelowany i obsiany nową murawą.
Część ogrodu wyłożono kostką brukową. Zwieńczeniem prac było
zamontowanie altanki ogrodowej.
         Na efekty pracy trzeba będzie jednak poczekać do wiosny, kiedy
to zakwitną posadzone rośliny i zazieleni się trawa.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego