Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

 
 

Szanowni Państwo

    W trosce o dobro i dostępność do usług osób Głuchych w sprawach związanych z Covid-19, na stronie gov.pl: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt zamieszczono informacje i kontakt do tłumaczy języka migowego pracujących w systemie 24/7.

 
 
 
 
 
 

Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 uruchomiona została infolinia – telefoniczny punkt informacji o szczepieniach oraz punkt zgłoszeń potrzeb transportowych.

1. Infolinia – telefoniczny punkt informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz punkt zgłoszeń potrzeb transportowych.
Infolinia dostępna jest pod dedykowanym numerem telefonu 61 286 77 76 w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.
Pod numerem tym mieszkańcy mający trudność w dotarciu do wyznaczonych punktów szczepień mogą uzyskać zapewnienie transportu w celu zaszczepienia oraz podstawowe informacje na temat szczepień.

2. Transport pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19.
Bezpłatny transport zostanie zorganizowany przez Gminę Środa Wielkopolska dla osób które:
- posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
- mają trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze, niemające możliwości dojazdu do punktu szczepień)
Osoby, które spełniają wyżej wymienione kryteria oraz chcą skorzystać z transportu zorganizowanego przez gminę zgłaszać mogą się za pośrednictwem infolinii.

3. Rejestracja na szczepienia.
Przypominamy, że 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia seniorów powyżej 80 roku życia, natomiast od 22 stycznia rozpocznie się dla osób, które ukończyły 70 lat.
Jak się można zarejestrować? Istnieją trzy możliwości zapisu na szczepienie:
a. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989.
Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby. Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
b. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl.
System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.
Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni.
c. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień.
Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień - skontaktuj się z nim.
Poniżej dane kontaktowe do punktów szczepień na terenie Gminy Środa Wielkopolska.
- Punkt szczepień Szpital Średzki Serca Jezusowego, Spółka z o.o. - ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska, numery telefonu: 609 009 143, 885 493 162
- Centrum Medyczne Nasmedica Kwiecińska-Nasher, Nasher Spółka Jawna - ul. Poselska 68, 63-000 Środa Wielkopolska, numer telefonu: 668 978 862
W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje.

4. Zgłoszenia dla wszystkich od 18 do 69 roku życia.
Od 15 stycznia osoby z grupy od 18 do 69 lat mogą zgłosić się na szczepienie przeciw COVID-19 poprzez formularz online na stronie https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/. W momencie, kiedy szczepienia będą dostępne dla konkretnych grup wiekowych, osoby te otrzymają maile o możliwości rejestracji na szczepienie.
Ważne! Zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online nie jest rejestracją na szczepienie.
Jak można się zgłosić?
1. Należy wypełnić prosty formularz (podać imię i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, kod pocztowy i opcjonalnie numer telefonu).
2. Na adres mailowy, który został podany w formularzu, zostanie przesłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia.
3. Należy wejść na swoją pocztę i kliknąć w przesłany link - formularz zostanie zatwierdzony i zapisany w systemie.
4. Kiedy ruszy rejestracja na szczepienia, zostanie przesłana wiadomość mailowa z informacją, że jest wystawione e-skierowanie. Wtedy będzie można zarejestrować się na konkretny termin.
Osoby, które wysłały formularz zgłoszenia chęci szczepienia, otrzymują zwrotne maile w ciągu do 24 h. Wszystkie zgłoszenia, dla których wyświetlił się ekran potwierdzający zgłoszenie, zostały zapisane. Termin potwierdzenia zgłoszenia nie ma wpływu na kolejność otrzymania e-skierowania na szczepienie.

Więcej informacji na temat szczepień znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie oraz pod numerem 989 na bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

21.01.2021

 
 
 
 
 
 

    Skorzystaj z programu "CZYSTE POWIETRZE"

„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem Programu jest walka ze smogiem.  więcej

04.12.2020

 
 
 

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

DECYZJA

    Na  podstawie  art.  11h  ust.  1  i  4 ustawy  z  dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  256,  z  późn.  zm.)  w  celu  zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

    polecam wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa wielkopolskiego

czasowe ograniczenie działalności domów pomocy społecznej, poprzez:
a)  zakaz  opuszczania  terenu  jednostki  przez  mieszkańców,  za  wyjątkiem  sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych,
b) zakaz odwiedzin w domach pomocy społecznej,
c) zakaz urlopowania mieszkańców,

w terminie od dnia 12 października 2020 r. do odwołania.  

    
Zgodnie  z  art.  11h  ust.  1 ustawy  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych,  wojewoda  może  wydawać  polecenia obowiązujące    wszystkie    organy    administracji    rządowej    działające  w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenie nie wymaga uzasadnienia. Polecenie wydaje się w formie decyzji.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.        

Pouczenie

    Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  decyzji  do  Ministra  Rodziny,  Pracy  i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.
    Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.                                                                                    

Wojewoda Wielkopolski
Łukasz Mikołajczyk

 
 
Zarządzenie Nr 164/2020
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 15 października 2020 r.


w sprawie czasowego ograniczenia działalności Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Szpitalnej10.


    Na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zmianami) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej Covid-19 wywołanej wirusem SARS – CoV-2 w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2020 r. Nr PS-II.940.37.2020.7, zarządza się co następuje:

§ 1. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej Covid-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wprowadzam czasowe ograniczenie działalności Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej poprzez:
    1) zakaz opuszczania terenu jednostki przez mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych,
    2) zakaz odwiedzin w Domu,
    3) zakaz urlopowania mieszkańców.

§ 2. Postanowienia o których mowa w § 1 obowiązują w terminie od dnia 15 października 2020 r. do odwołania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Piotr Mieloch

15.10.2020

 
 
 

    Serdecznie zapraszamy do głosowania w projekcie „Pod biało-czerwoną”, ktory realizowany jest pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrow Mateusza Morawieckiego. Przedsiewziecie na celu ma upamietnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i pamieci jej bohaterow oraz integrację lokalnych i ponadlokalnych społecznosci w duchu tradycji, jednosci, nowoczesnego patriotyzmu.
    Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztu i flagi w kazdej z gmin w Polsce, ktorej mieszkancy dołaczą do akcji. Aby spełnic wymagania projektu, niezbedne jest, abysmy do 11 listopada 2020 roku uzbierali 500 głosow.
Planowaną lokalizacją nowego masztu i flagi jest Kwatera Powstancow Wielkopolskich. Zakup ten pozwoliłby na zastapienie obecnego, wyeksploatowanego masztu, a nowa flaga z dumą powiewałaby w Miejscu Pamieci Narodowej.
    Głosować można do 11 listopda 2020 r. do godz. 23:59 pod linkiem: https://bialoczerwona.www.gov.pl

Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej


 
 
 

ODWIEDZINY RODZIN MIESZKAŃCÓW DPJ

         W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr. PS-II-940.37.2020.10 z dnia 03.07.2020 zobowiązującą nas do bezwzględnego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, informujemy, że przystępujemy do organizacji odwiedzin mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni przez najbliższych członków rodzin (max. 2 osoby).
         W tym celu należy ustalić z pełniącymi dyżur opiekunkami termin możliwej wizyty.  
         Zarówno odwiedzający, jak i mieszkaniec są zobowiązani do przestrzegania bezpieczeństwa poprzez pomiar temperatury u odwiedzającego, dezynfekcję rąk oraz korzystanie z maseczki i bezwzględne zachowanie odległości.
         Wizyty mogą się odbywać wyłącznie w godzinach 10:00 – 18:00. Na miejsce spotkania wyznaczamy wyłącznie ogród lub świetlicę.
Zabrania się odwiedzin w indywidualnych mieszkaniach.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Danuta Wieczorek


06.07.2020

 
 
 


OŚWIADCZENIE
Ośrodka Pomocy Spo
łecznej w Środzie Wlkp.


    W związku z pojawieniem się w mediach społecznościowych informacji o bierności i braku działań pomocowych na rzecz osób bezdomnych z terenu miasta i gminy Środa Wielkopolska, Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej informuje o wachlarzu podejmowanych działań wobec problemu bezdomności wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r oku (Dz.U z 2019 poz. 1507 ze zmianami), do których zalicza się:
- prowadzenie pracy socjalnej, polegającej na monitorowaniu miejsc przebywania osób bezdomnych,
- motywowanie do zmiany dotychczasowego trybu życia oraz przyjmowania oferowanych form pomocy,
- dostarczanie żywności, codziennych gorących posiłków, odzieży, kocy, środków higienicznych,
- organizowanie leczenia odwykowego, konsultacji psychiatrycznych,
- organizowanie miejsc pobytu w schronisku dla bezdomnych, bądź w innych instytucjach zapewniających schronienie.
    Wymienione formy działań każdorazowo dostosowywane są do indywidualnych potrzeb osób bezdomnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa tych osób do samostanowienia. W czynnościach na rzecz osób bezdomnych działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej wspierane są i współrealizowane przez Komendę Powiatową Policji, Straż Miejską, służbę zdrowia i Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. w oparciu o wypracowane procedury postępowania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
    W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej informuje, że każdorazowo reaguje na wszelkie potrzeby osób bezdomnych. Nikt z tych osób nie pozostaje bez pomocy, na której zakres każda osoba bezdomna bezwzględnie musi wyrazić zgodę.
    Wobec powyższego jakiekolwiek informacje od osób postronnych oceniające sposób podejmowanych działań przez  uprawnione  podmioty  są nieetyczne  i niesprawiedliwe,  a ponadto wynikają z braku elementarnej wiedzy w przedmiocie zasad pomagania.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Danuta Wieczorek


28.04.2020

 
 
 
Numery telefonów na potrzeby epidemii COVID-19
 
 
 

JESTEŚMY RAZEM

         -  to hasło, które towarzyszy utworzonej przez OPS i ZI linii telefonicznej dla osób poszukujących specjalistycznego wsparcia psychologicznego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju.

Kontakt telefoniczny z psychologiem:
693 022 366
Dyżur w godzinach 11:00 - 13:00
w dniach: 30 marca oraz 01, 03, 06, 08, 10 kwietnia 2020.


         Odczuwane poczucie zagrożenia i utrzymujący się stres oraz istotne ograniczenie interakcji społecznych w związku z #zostanwdomu, może rodzić wiele trudności psychologicznych, a w konsekwencji także rozmaite problemy w rodzinie.
         

 
 
 

KOMUNIKAT
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 marca 2020 r.


    W związku z wprowadzeniem w okresie od dnia 25 marca br. do dnia 11 kwietnia br. nowych ograniczeń dla obywateli w ramach walki z pandemią koronawirusa wprowadza się następujące zmiany:
    Odwołane są wszelkie działania związane z przeprowadzeniem 45 edycji akcji pn. „Radosne Święta w Każdym Domu”
    Wobec powyższego rodziny, które corocznie otrzymywały wsparcie w formie żywnościowych paczek świątecznych i nadal znajdują się w trudnej sytuacji bytowej mogą uzyskać szczególnie w okresie przedświątecznym wsparcie finansowe na zakup żywności.
    W tym celu należy:
- skontaktować się telefonicznie z pracownikiem socjalnym,
- złożyć własnoręcznie podpisany wniosek oraz ksero dokumentów poświadczających wysokość dochodu wszystkich członków rodziny wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail lub przekazać za pośrednictwem faxu.
- bezwzględnie należy również podać nr rachunku bankowego, na który przekazana zostanie ewentualnie udzielona pomoc.

Dane do kontaktu:

e-mail: ops@opssroda.pl
nr fax: (61) 285-35-80

 
 
 

UWAGA
dotyczy świadczeń rodzinnych


         
W związku z ograniczeniem osobistego kontaktu informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku przez:
bankowość elektroniczną, PUE ZUS, system Empatia,
na adres
ops@opssroda.pl w formie skanu lub zdjęcia,
zdjęcia na nr telefonu 693-994-720,
przesyłką pocztową,
w formie papierowej wniosek można złożyć do urny
przy wejściu do siedziby Ośrodka.
(wnioski do pobrania na stronie OPS Środa Wlkp. w zakładce świadczenia rodzinne – wzory wniosków o świadczenia dla rodzin).

         
Proszę pamiętać, że wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) oraz świadczenie rodzicielskie możecie Państwo składać w terminie do 3 miesięcy od dnia jego narodzin (spłata od dnia urodzenia dziecka), a wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w terminie do 12 miesięcy od urodzenia się dziecka, dlatego też nie ma konieczności składania wniosku bezpośrednio w miesiącu urodzenia dziecka. W sprawie innych świadczeń prosimy o kontakt telefoniczny.

Obsługa klientów odbywa się telefonicznie pod nr:
         693-700-103
         693-200-628
         693-994-720
         61 285 35 80 wew. świadczenia rodzinne

         
W związku ze zmianą sytuacji dochodowej lub rodzinnej, zmiany numeru rachunku bankowego lub formy płatności prosimy o kontakt telefoniczny.
Poniżej udostępniamy wzory druków:
zmiana formy płatności lub numeru rachunku bankowego,
wniosek o weryfikację prawa do świadczeń,
oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania.

17.03.2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju,
w trosce o zdrowie Państwa oraz Naszych pracowników
prosimy klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej

o ograniczenie OSOBISTEGO                                                                                         
kontaktu z naszą instytucją
i załatwianie spraw telefonicznie

pod numerem 61 285 35 80 w godziach od 7:00 - 15:00
(pod numerem alarmowym: 605 745 546 po godzinach pracy OPS)

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
ops@opssroda.pl


Ponadto, osoby, które mają przyznane świadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej zaplanowane do wypłaty w kasie tut. Ośrodka, a posiadają konto bankowe prosimy o przesłanie pocztą tradycyjną lub faksem pisma i
podanie numeru konta, na który zostanie przelana pomoc
(pismo powinno zawierać imię i nazwisko, numer konta i nazwę banku oraz podpis osoby, na którą przyznano pomoc -  w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt pod numerem telefonu podanym powyżej)

 
 
 

UWAGA!
Działalność Klubu Pogodnej Jesieni
oraz zespołu wokalno
instrumentalnego „Szczęśliwa 13”   
w Domu Pogodnej Jesieni
zostaje wstrzymana
od dnia 12 marca 2020 r.
do odwołania.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 
 
 

UWAGA!
Magazyn odzieżowy
w Domu Pogodnej Jesieni
nieczynny
od dnia 12 marca 2020 r.
do odwołania.


 
 
 
 
 
 
 
 

ODZIEŻ UŻYWANĄ
prosimy dostarczać bezpośrednio do magazynu odzieżowego w Domu Pogodnej Jesieni przy ul. Szpitalnej 10 w Środzie Wlkp., w każdą środę i piątek od godz. 9:00 do godz. 12:00.

 
 
 


Szanowni Państwo !

         W trosce o usprawnienie sposobu przekazywania pomocy
rzeczowej osobom potrzebującym oraz ułatwienie darczyńcom
jej przekazania, Ośrodek Pomocy Społecznej uruchamia usługę
udostępnienia strony internetowej w celu publikacji darmowych
ogłoszeń.
         Informacje o zamiarze nieodpłatnego przekazania pomocy
tj. używanych mebli, sprzętu RTV i AGD, odzieży, podręczników itp.
wraz z numerem telefonu kontaktowego prosimy przesyłać
na adres dpj@vp.pl . Podobnie osoby pragnące uzyskać ww. pomoc
mogą pod ten adres zgłaszać szczegółowe zapotrzebowanie
podając numer telefonu kontaktowego lub adres. Informacje
te zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce
„OGŁOSZENIA” i publikowane będą przez ok. 14 dni
kalendarzowych.
         Mamy nadzieję, że usługa ta usprawni proces przekazywania
pomocy rzeczowej zarówno darczyńcom, jak i osobom tej pomocy
potrzebującym.

KASA CZYNNA:
Poniedziałek:
10:00 - 14:00
Wtorek:
11:00 - 14:00
Środa
Czwartek
Piątek:

10:00 - 14:00

 
 
 
 
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej
 
 
 
Godziny pracy
 
 
 
Mapa dojazdu
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego