Ośrodek Pomocy Społecznej Środa Wlkp.

Idź do spisu treści

Menu główne

 
 

    Serdecznie zapraszamy do głosowania w projekcie „Pod biało-czerwoną”, ktory realizowany jest pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrow Mateusza Morawieckiego. Przedsiewziecie na celu ma upamietnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i pamieci jej bohaterow oraz integrację lokalnych i ponadlokalnych społecznosci w duchu tradycji, jednosci, nowoczesnego patriotyzmu.
    Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztu i flagi w kazdej z gmin w Polsce, ktorej mieszkancy dołaczą do akcji. Aby spełnic wymagania projektu, niezbedne jest, abysmy do 11 listopada 2020 roku uzbierali 500 głosow.
Planowaną lokalizacją nowego masztu i flagi jest Kwatera Powstancow Wielkopolskich. Zakup ten pozwoliłby na zastapienie obecnego, wyeksploatowanego masztu, a nowa flaga z dumą powiewałaby w Miejscu Pamieci Narodowej.
    Głosować można do 11 listopda 2020 r. do godz. 23:59 pod linkiem: https://bialoczerwona.www.gov.pl

Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej


 
 
 

ODWIEDZINY RODZIN MIESZKAŃCÓW DPJ

         W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr. PS-II-940.37.2020.10 z dnia 03.07.2020 zobowiązującą nas do bezwzględnego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, informujemy, że przystępujemy do organizacji odwiedzin mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni przez najbliższych członków rodzin (max. 2 osoby).
         W tym celu należy ustalić z pełniącymi dyżur opiekunkami termin możliwej wizyty.  
         Zarówno odwiedzający, jak i mieszkaniec są zobowiązani do przestrzegania bezpieczeństwa poprzez pomiar temperatury u odwiedzającego, dezynfekcję rąk oraz korzystanie z maseczki i bezwzględne zachowanie odległości.
         Wizyty mogą się odbywać wyłącznie w godzinach 10:00 – 18:00. Na miejsce spotkania wyznaczamy wyłącznie ogród lub świetlicę.
Zabrania się odwiedzin w indywidualnych mieszkaniach.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Danuta Wieczorek


06.07.2020

 
 
 


OŚWIADCZENIE
Ośrodka Pomocy Spo
łecznej w Środzie Wlkp.


    W związku z pojawieniem się w mediach społecznościowych informacji o bierności i braku działań pomocowych na rzecz osób bezdomnych z terenu miasta i gminy Środa Wielkopolska, Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej informuje o wachlarzu podejmowanych działań wobec problemu bezdomności wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r oku (Dz.U z 2019 poz. 1507 ze zmianami), do których zalicza się:
- prowadzenie pracy socjalnej, polegającej na monitorowaniu miejsc przebywania osób bezdomnych,
- motywowanie do zmiany dotychczasowego trybu życia oraz przyjmowania oferowanych form pomocy,
- dostarczanie żywności, codziennych gorących posiłków, odzieży, kocy, środków higienicznych,
- organizowanie leczenia odwykowego, konsultacji psychiatrycznych,
- organizowanie miejsc pobytu w schronisku dla bezdomnych, bądź w innych instytucjach zapewniających schronienie.
    Wymienione formy działań każdorazowo dostosowywane są do indywidualnych potrzeb osób bezdomnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa tych osób do samostanowienia. W czynnościach na rzecz osób bezdomnych działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej wspierane są i współrealizowane przez Komendę Powiatową Policji, Straż Miejską, służbę zdrowia i Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. w oparciu o wypracowane procedury postępowania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
    W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej informuje, że każdorazowo reaguje na wszelkie potrzeby osób bezdomnych. Nikt z tych osób nie pozostaje bez pomocy, na której zakres każda osoba bezdomna bezwzględnie musi wyrazić zgodę.
    Wobec powyższego jakiekolwiek informacje od osób postronnych oceniające sposób podejmowanych działań przez  uprawnione  podmioty  są nieetyczne  i niesprawiedliwe,  a ponadto wynikają z braku elementarnej wiedzy w przedmiocie zasad pomagania.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Danuta Wieczorek


28.04.2020

 
 
 
Numery telefonów na potrzeby epidemii COVID-19
 
 
 

JESTEŚMY RAZEM

         -  to hasło, które towarzyszy utworzonej przez OPS i ZI linii telefonicznej dla osób poszukujących specjalistycznego wsparcia psychologicznego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju.

Kontakt telefoniczny z psychologiem:
693 022 366
Dyżur w godzinach 11:00 - 13:00
w dniach: 30 marca oraz 01, 03, 06, 08, 10 kwietnia 2020.


         Odczuwane poczucie zagrożenia i utrzymujący się stres oraz istotne ograniczenie interakcji społecznych w związku z #zostanwdomu, może rodzić wiele trudności psychologicznych, a w konsekwencji także rozmaite problemy w rodzinie.
         

 
 
 

KOMUNIKAT
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 marca 2020 r.


    W związku z wprowadzeniem w okresie od dnia 25 marca br. do dnia 11 kwietnia br. nowych ograniczeń dla obywateli w ramach walki z pandemią koronawirusa wprowadza się następujące zmiany:
    Odwołane są wszelkie działania związane z przeprowadzeniem 45 edycji akcji pn. „Radosne Święta w Każdym Domu”
    Wobec powyższego rodziny, które corocznie otrzymywały wsparcie w formie żywnościowych paczek świątecznych i nadal znajdują się w trudnej sytuacji bytowej mogą uzyskać szczególnie w okresie przedświątecznym wsparcie finansowe na zakup żywności.
    W tym celu należy:
- skontaktować się telefonicznie z pracownikiem socjalnym,
- złożyć własnoręcznie podpisany wniosek oraz ksero dokumentów poświadczających wysokość dochodu wszystkich członków rodziny wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail lub przekazać za pośrednictwem faxu.
- bezwzględnie należy również podać nr rachunku bankowego, na który przekazana zostanie ewentualnie udzielona pomoc.

Dane do kontaktu:

e-mail: ops@opssroda.pl
nr fax: (61) 285-35-80

 
 
 

UWAGA
dotyczy świadczeń rodzinnych


         
W związku z ograniczeniem osobistego kontaktu informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku przez:
bankowość elektroniczną, PUE ZUS, system Empatia,
na adres
ops@opssroda.pl w formie skanu lub zdjęcia,
zdjęcia na nr telefonu 693-994-720,
przesyłką pocztową,
w formie papierowej wniosek można złożyć do urny
przy wejściu do siedziby Ośrodka.
(wnioski do pobrania na stronie OPS Środa Wlkp. w zakładce świadczenia rodzinne – wzory wniosków o świadczenia dla rodzin).

         
Proszę pamiętać, że wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) oraz świadczenie rodzicielskie możecie Państwo składać w terminie do 3 miesięcy od dnia jego narodzin (spłata od dnia urodzenia dziecka), a wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w terminie do 12 miesięcy od urodzenia się dziecka, dlatego też nie ma konieczności składania wniosku bezpośrednio w miesiącu urodzenia dziecka. W sprawie innych świadczeń prosimy o kontakt telefoniczny.

Obsługa klientów odbywa się telefonicznie pod nr:
         693-700-103
         693-200-628
         693-994-720
         61 285 35 80 wew. świadczenia rodzinne

         
W związku ze zmianą sytuacji dochodowej lub rodzinnej, zmiany numeru rachunku bankowego lub formy płatności prosimy o kontakt telefoniczny.
Poniżej udostępniamy wzory druków:
zmiana formy płatności lub numeru rachunku bankowego,
wniosek o weryfikację prawa do świadczeń,
oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania.

17.03.2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju,
w trosce o zdrowie Państwa oraz Naszych pracowników
prosimy klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej

o ograniczenie OSOBISTEGO                                                                                         
kontaktu z naszą instytucją
i załatwianie spraw telefonicznie

pod numerem 61 285 35 80 w godziach od 7:00 - 15:00
(pod numerem alarmowym: 605 745 546 po godzinach pracy OPS)

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
ops@opssroda.pl


Ponadto, osoby, które mają przyznane świadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej zaplanowane do wypłaty w kasie tut. Ośrodka, a posiadają konto bankowe prosimy o przesłanie pocztą tradycyjną lub faksem pisma i
podanie numeru konta, na który zostanie przelana pomoc
(pismo powinno zawierać imię i nazwisko, numer konta i nazwę banku oraz podpis osoby, na którą przyznano pomoc -  w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt pod numerem telefonu podanym powyżej)

 
 
 

UWAGA!
Działalność Klubu Pogodnej Jesieni
oraz zespołu wokalno
instrumentalnego „Szczęśliwa 13”   
w Domu Pogodnej Jesieni
zostaje wstrzymana
od dnia 12 marca 2020 r.
do odwołania.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 
 
 

UWAGA!
Magazyn odzieżowy
w Domu Pogodnej Jesieni
nieczynny
od dnia 12 marca 2020 r.
do odwołania.


 
 
 
 
 
 
 
 

ODZIEŻ UŻYWANĄ
prosimy dostarczać bezpośrednio do magazynu odzieżowego w Domu Pogodnej Jesieni przy ul. Szpitalnej 10 w Środzie Wlkp., w każdą środę i piątek od godz. 9:00 do godz. 12:00.

 
 
 


Szanowni Państwo !

         W trosce o usprawnienie sposobu przekazywania pomocy
rzeczowej osobom potrzebującym oraz ułatwienie darczyńcom
jej przekazania, Ośrodek Pomocy Społecznej uruchamia usługę
udostępnienia strony internetowej w celu publikacji darmowych
ogłoszeń.
         Informacje o zamiarze nieodpłatnego przekazania pomocy
tj. używanych mebli, sprzętu RTV i AGD, odzieży, podręczników itp.
wraz z numerem telefonu kontaktowego prosimy przesyłać
na adres dpj@vp.pl . Podobnie osoby pragnące uzyskać ww. pomoc
mogą pod ten adres zgłaszać szczegółowe zapotrzebowanie
podając numer telefonu kontaktowego lub adres. Informacje
te zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce
„OGŁOSZENIA” i publikowane będą przez ok. 14 dni
kalendarzowych.
         Mamy nadzieję, że usługa ta usprawni proces przekazywania
pomocy rzeczowej zarówno darczyńcom, jak i osobom tej pomocy
potrzebującym.

KASA CZYNNA:
Poniedziałek:
10:00 - 14:00
Wtorek:
11:00 - 14:00
Środa
Czwartek
Piątek:

10:00 - 14:00

 
 
 
 
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej
 
 
 
Godziny pracy
 
 
 
Mapa dojazdu
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego